RPSolutions Disclaimer

Lees aandachtig

RPSolutions verkoopt geen luchtbuksen.

De buksen op de pagina achter de link waar u zo dadelijk op klikt zijn GEEN eigendom van RPSolutions.

Deze buksen liggen gewoon bij hun rechtmatige eigenaar mocht u belang hebben in een van de buksen. Kunt u contact opnemen waarna wij bij serieuze interesse u de contact gegevens van de verkoper verstrekken.

Verkoop geschied tussen u en de eigenaar, RPSolutions heeft hier geen enkel belang in.

Wij bieden enkel webspace.

Wij bemiddelen niet in buksen waarvan de historie ons onbekend is, en waar wij niet achter staan.Te koop aangeboden

Read Carefully

RPSolutions does not sell airguns.

airrifles on the for sale list (behind the button down below) are not owend by RPSolutions.

These rifles are simply with their rightful owner, Should you have an interest in one of the rifles, please contact us and with serious interest we will provide you the contact details of the seller.

Sale takes place between you and the owner, RPSolutions has no interest in these sales.

We only provide webspace.

We do not mediate in rifles whose history is unknown to us, and for which we do not support.Rifles for sale